Adreça i horari

Aeroport Internacional Lleida-Alguaire, 25125 Alguaire (Lleida)

Tel. +34 973 032 700 / Fax. +34 973 032 768

Horari: de 10h a 17h de dilluns a diumenge

Informació tècnica

L’aeroport

Horari combustible

L’aeroport