Sostenibilitat

Aquest aeroport ha seguit una sèrie de procediments per complir la normativa ambiental. Això significa portar a terme unes mesures compensatòries per la ubicació d’aquesta infraestructura. Aquestes mesures compensatòries són bàsicament tres:

Aeroports de Catalunya té el compromís ambiental a l’aeroport de Lleida-Alguaire per a la protecció del medi ambient, la sostenibilitat del transport aeri i la lluita contra el canvi climàtic a través de l’ACA (Airport Carbon Accreditation)

 

A part aquest aeroport ha seguit una sèrie de procediments per complir la normativa ambiental. Això significa portar a terme unes mesures compensatòries per la ubicació d’aquesta infraestructura. Aquestes mesures compensatòries són bàsicament tres:

1

Destinar una superfície equivalent a la ocupada per l’aeroport a terres idònies per a la protecció dels hàbitats esteparis, la flora i la fauna associada mitjançant acords d’arrendament i/o compra amb propietaris de la zona.

2

Presentar estudis dels nivells d’avaluació de la immissió sonora que comprengui els punts que delimiten la zona de soroll i els receptors afectats.

3

Es realitza un seguiment de l’ornitofauna, especialment de les espècies més vulnerables. Aquest seguiment es perllonga amb el manteniment de les operacions de l’Aeroport.